NEWS: Latest information from LarEll - New brochure May 2005 - New article in INFOSAMAK Oct/Dec 2005 - Video of the production at CASEAFOOD on the MSP lines - 23 February 2004
SERVICES: New pages:  Egypt "GRAND LAKE" - 24 February 2004  &  Selected Projects with more detailed information and photos -  updated 26 February 2004.
LATEST NEWS: The new EU Food Law and Traceability December 2005. New article in InfoSamak April/June 2006 about new EU Hygiene Directives.

LarEll homepage
Up
News & Articles
Services
Selected projects
Contacts
Curriculum Vitae
Feedback
HACCP
Links
Second hand equipment

NEWS: Latest information from LarEll - New brochure May 2005 - New article in INFOSAMAK Oct/Dec 2005 - Video of the production at CASEAFOOD on the MSP lines - 23 February 2004
SERVICES: New pages:  Egypt "GRAND LAKE" - 24 February 2004  &  Selected Projects with more detailed information and photos -  updated 26 February 2004.
LATEST NEWS: The new EU Food Law and Traceability December 2005. New article in InfoSamak April/June 2006 about new EU Hygiene Directives.

LarEll homepage
Up
News & Articles
Services
Selected projects
Contacts
Curriculum Vitae
Feedback
HACCP
Links
Second hand equipment

SAPARD PROGRAMME & INFORMATION IN LATVIAN.

Valsts Zivsaimniecības pārvalde

Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs (LLKC)

LarEll Associated Consultants

laipni aicina Jūs piedalīties

seminārā

"Pieteikumu sagatavošana un SAPARD programmas izmantošana Latvijā"

Seminārs tiek rīkots zivju pārstrādes uzņēmumiem un ar zivju pārstrādi saistītām institūcijām un organizācijām

2002. gada 12. novembrī

LLKC lielajā zālē

Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs (LLKC)

Konsultāciju centrs ir dibināts 1991. gadā. 99% uzņēmuma akcijas pieder Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijai un 1% - Zemnieku federācijai.

Pārtikas un zivju pārstrādes uzņēmumiem piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

Biznesa plānu izstrāde;
SAPARD pieteikumu izstrāde;

Plašāku informāciju par LLKC, Ekonomikas un lauku attīstības nodaļu un piedāvātajiem pakalpojumiem, tai skaitā arī SAPARD, varat iegūt internetā www.llkc.lv vai kontaktējoties ar mums.

SIA BO "LLKC"
Rīgas 34, Ozolnieku pag.,
Jelgavas raj., LV-3018
tel. 3050220, fakss 3022264
e-pasts: ekonomika@llkc.lv

 

 

 

 

 

 

LarEll Associated Consultants

Dānijas konsultāciju uzņēmums LarEll Associated Consultants ir dibināts 2000. gadā. Uzņēmumu nodibināja un tajā strādā divi eksperti:

Johnny Haupt Larsen

B.Sc. Mech. Engineering and B.Commerce
Starptautiskais zivsaimniecības konsultants

un

Jens Ellegaard

M.Sc. Food Science. & Technology
Starptautiskais biznesa konsultants

Abi partneri ir speciālisti ar lielu pieredzi pārtikas un zivsaimniecības sektorā

Plašāku informāciju par uzņēmumu LarEll Associated Consultants, ekspertiem, viņu kvalifikāciju, pieredzi un iepriekšējām aktivitātēm Jūs varat iegūt internetā: www.larell.dk

Pārtikas un zivju pārstrādes uzņēmumiem LarEll Associated Consultants piedāvā konsultācijas šādos jautājumos:

Sektora plānošana;
Tehnoloģisko līniju vai telpu izvietojuma plānošana;
Ražošanas iekārtu projektēšana;
Tehnoloģija jaunu veida izejvielu izmantošanai;
Būvniecība un iekārtu uzstādīšana;
Jaunu tehnoloģisko līniju vai ražotnes palaišana;
Vadības un apkalpes apmācību programmu izveide un ieviešana;
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, vides menedžmenta sistēmas un attīrīšanu sistēmu izstrāde un ieviešana;
Biznesa plānu izstrāde;
Mārketinga plānu izstrāde eksistējošiem un jauniem produktiem esošam un jaunam tirgum;
Tirgus un uz patērētāju orientētu produktu attīstība.

Kāpēc SAPARD atbalsts ir svarīgs zivsaimniecības attīstībai?

Piedaloties SAPARD 2.1. apakšprogrammā “Lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārstrādes un marketinga pilnveidošana” jūs būtiski palielināsiet savu konkurētspēju iekšējā un starptautiskajā tirgū, saņemot atbalstu līdz 50% no investīcijām.

Saskaņā ar SAPARD 2.1. apakšprogrammu iespējams saņemt atbalstu:

izejvielu kvalitātes un piegādes sistēmu uzlabošanai,
pārstrādes iekārtu, tehnoloģiju iegādei un jaunu produkcijas veidu ieviešanai un pilnveidošanai,
pārstrādes atkritumu utilizācijas iekārtu iegādei, tehnoloģiju ieviešanai un pilnveidošanai,
produkcijas iepakošanas pilnveidošanai,
pārstrādei nepieciešamā dzeramā ūdens apgādes sistēmas pilnveidošanai,
ēku, ražošanas un higiēnas apstākļu pilnveidošanai atbilstoši ES sanitārajām un higiēnas prasībām,
iekšējās kontroles sistēmas (HACCP) un kvalitātes vadības sistēmu (ISO 9000 u.tml.) ieviešanai,
vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanai, gaisa un ūdens piesārņojuma mazināšanai.

 Programma

09:30 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija, kafija un tēja

10:00 – 10:15

Ievads, Mārtiņš Cimermanis, LLKC direktors

10:15 – 10:30

Projekta "Pieteikumu sagatavošana un lauksaimniecības un lauku attīstības ES pirmsiestāšanās atbalsta (SAPARD) programmas izmantošana Latvijā” realizācijas nepieciešamība, Aina Afanasjeva, Valsts Zivsaimniecības pārvaldes priekšnieka vietniece

10:30 – 11:00

Rokasgrāmatas “SAPARD programmas 2.1. pasākuma “Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga pilnveidošana” atbalsta saņemšanas pieteikumu sagatavošana” prezentācija, Guntis Sinkevičs, LLKC Ekonomikas un lauku attīstības nodaļas galvenais speciālists

11:00 – 11:45

Biznesa plānu izstrāde, Jens Ellegaard, LarEll Associated Consultants eksperts

11:45 – 12:30

Tehniskā projekta izstrāde, Johnny Haupt Larsen, LarEll Associated Consultants eksperts

12:30 – 13:00

Jautājumi un atbildes

13:00 – 14:00

Pusdienas un pierakstīšanās uz konsultācijām pēc semināra

14:00 – 14:15

Gūtā pieredze projektā un SAPARD pieteikuma sagatavošanā, Vladimir Orlov, SIA "Oniors" direktors

14:15 – 14:30

Gūtā pieredze projektā un SAPARD pieteikuma sagatavošanā, Andris Jēkabsons, SIA “Saldus gaļas kombināts” direktors

14:30 – 14:45

Gūtā pieredze projektā un SAPARD pieteikuma sagatavošanā, Skaidrīte Apsīte, SIA “Liedags” direktore

14:45 – 15:15

Jautājumi un atbildes

15:15 – 15:30

Semināra noslēgums un kopsavilkums

15:30

Kafija un tēja

15:30

Konsultācijas par SAPARD pieteikumu sagatavošanu

Projekta dalībniekus – SIA “Oniors”, SIA “Saldus gaļas kombināts”, SIA “Liedags” izvēlējās LarEll Associated Consultants un Valsts Zivsaimniecības pārvalde

Offices in Copenhagen and Gdansk
Copenhagen:  Teglværksvej 82 DK-3460 Birkerød tel +45 51 31 94 85    larsen(a)larell.dk
Gdansk Ul. Smugowa 8A PL-80299 Gdansk tel +48 58 5 52 77 92 piotr.bykowski(a)wp.pl
Send e-mail to Webmaster(a)larell.dk with questions or comments about this Web-site.
Copyright © 2001 LarEll Associated Consultants
Latest updated: 25-02-2007
 
Offices in Copenhagen and Gdansk
Copenhagen:  Teglvęrksvej 82 DK-3460 Birkerųd tel +45 45 81 83 40  fax +45 45 81 83 46  larsen(a)larell.dk
Gdansk Ul. Smugowa 8A PL-80299 Gdansk tel +48 58 5 52 77 92 piotr.bykowski(a)wp.pl
Send e-mail to Webmaster(a)larell.dk with questions or comments about this Web-site.
Copyright © 2001 LarEll Associated Consultants
Latest updated: 04-06-2007